Arbetsbord

Nulägesanalys & handlingsplan

Vill ni starta ett arbete eller kanske utvärdera ert nuvarande arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering? 

Bra!

För att få till ett relevant, verksamhetsnära och resultatorienterat arbete är en av nycklarna att göra en nulägesanalys. Bara genom att ta reda på var ni befinner er idag kan ni etablera hur just er handlingsplan ska se ut. För det är bara genom att driva relevanta initiativ och aktiviteter kopplat till ert nuläge som verklig förändring kan uppnås. Och utan att veta var vi är idag, kan vi inte veta i vilken ritkning vi ska gå!

Steg 1: Nulägesanalys

I nulägesanalysen kan vi mäta och titta på många olika områden. Det kan innebära insamling av data, enkäter, granskning av rutiner och processer, kunskapsmätning mm. De här områdena är vanliga att arbeta med: 

 

Personaldata
- Representation; hela organisationen/funktioner/vertikalt
- Sjukfrånvaro, föräldraledighet, personalomsättning, enps
- Kompetensutveckling, befordringar, rekryteringar
- Lön och förmåner

Processer
- Rekrytering
- Befordring
- Kompetensutveckling
- Successionsplanering
- Lönesättning

Employer Branding
- Hemsida, sociala medier, kommunikation: bilder och text
- Målgrupper & kanaler

Medarbetarupplevelse
- Upplevelse av inkludering
- Engagemang
- Diskriminering

Kunskapsnivå
- Ledning, chefer, medarbetare

 

Genom att bygga en gedigen analys, som sedan också såklart kan byggas på senare, får ni en bra utgångspunkt för att veta vilka insatser ni ska driva. Insatser som är resultatorienterade, relevanta och leder till den förändring ni vill åt.

Steg 2: Handlingsplan

När nulägesanalysen är klar har vi en bild av vilka eventuella områden där det finns utmaningar. Vi identifierar också vilka områden där ni gör ett bra arbete redan. De är också viktiga att ha koll på för att bland annat lyfta som best practices och goda exempel internt.

 

Utifrån de utmaningar som identifierats blir nästa steg att komma fram till vilka initiativ, aktiviteter och åtgärder som ni ska arbeta med. 

 

Exempel kan vara:

 

  • Höja kunskapsnivån bland chefer och medarbetare om unconscious bias och deras påverkan på ledarskap, bemötande, beteenden, beslut, rutiner och processer. 

  • Utveckla rekryterings- och befordringsprocesser i en icke-diskriminerande och inkluderande riktning

  • Utbilda HR och chefer om hur ni bäst ska arbeta med aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagens krav

  • Bygga rutiner för inkluderande successionsplanering

  • Lönekartläggning

Och mycket mer! Hur just er handlingsplan ska se ut beror på er verksamhet, era behov och er nulägesanalys.

Gemensamt bygger vi en målstyrd och resultatfokuserad handlingsplan som ni sedan genomdriver utifrån uppsatta mål och tidsramar. 

Självklart kan jag också stötta er i ert praktiska arbete att realisera handlingsplanen.

Arbetsbord
Arbetsbord

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa till med er nulägesanalys och/eller handlingsplan?

Boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte här