top of page

Lönekartläggning

pexels-photo-462383.jpeg

VARFÖR LÖNEKARTLÄGGNINGAR?

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare årligen göra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska också dokumentera arbetet med lönekartläggningen.

Enligt lagen ska arbetsgivare kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

Och etablera ifall det finns ett osakligt direkt eller indirekt samband med kön.

Men lönekartläggning är också ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken går det att skapa en systematik och struktur för arbetet med rekrytering, kompetensutveckling samt lön- och medarbetarsamtal.

Skaters stödd på betong

DITT STÖD I ARBETET

Jag erbjuder er stöd antingen genom hela eller valda delar av lönekartläggningen. En viktig del i hur jag arbetar är att överföra kunskap till er så att ni nästa år känner er bekväma i att genomföra lönekartläggningar på egen hand. 

Hur lång tid som krävs för lönekartläggningen beror på ett antal faktorer - hur många befattningar ni har i verksamheten och vilka delar ni behöver stöd med. Jag sätter pris utifrån varje kunds specifika förutsättningar och behov.

Jag är certifierad Lönelots och är en av konsulterna i nätverket Lönelotsarna. Läs mer om Lönelotsarna här: www.lonelotsarna.se. Lönelotsarna har samlad erfarenhet av arbetet med lönekartläggningar från 90-talet och har bidragit till de verktyg och metodik som används i arbetet med lönekartläggningar idag. 

Lonelotsarna logga.png

ANALYS LÖNELOTS

Jag arbetar med Analys Lönelots, ett kostnadsfritt verktyg som vi på Lönelotsarna tillhandahåller.

Analys Lönelots möter lagkraven i Diskrimineringslagen och är ett flexibelt och lättarbetat verktyg som kan anpassas till just er verksamhet. Under och efter avslutat projekt äger ni som kund all information och kan således arbeta vidare med uppdateringar och era årliga kartläggningar. All information ägs och hanteras av er.

Teknisk support är också kostnadsfri!

Vill du boka stöd och rådgivning med ert lönekartläggningsarbete? Fyll i formuläret här eller slå mig en signal så tar vi reda på hur jag bäst kan hjälpa er.

Aktuellt

Välkommen på kurs i lönekartläggning

Utbildning lönekartläggning

Under hösten leder jag en kurs i lönekartläggning. Kursen ger dig den kunskap du behöver för att kunna genomföra en väl genomarbetad lönekartläggning i din organisation. Vi går igenom lagkraven, alla steg i lönekartläggningsprocessen, diskuterar de vanligaste utmaningarna, gör en djupdykning i arbetsvärderingsmomentet och hur dokumentation samt en god handlingsplan kan se ut. Du får också möjlighet att ställa alla frågor du har. Utbildningen riktar sig både till den som är nybörjare och till den som har viss erfarenhet av lönekartläggningar sedan tidigare.

 

Kursen erbjuds i samarbete med Srf konsulterna och du kan läsa mer och anmäla dig här

Paketerbjudande: 2 i 1

Utbildning lönekartläggning

Utifrån de behov jag ser hos mina kunder erbjuder jag nu ett paketerbjudande med två viktiga delar som kommer leda till en mer jämställd och icke diskriminerande lönesättning hos er!

 

1. Expertstöd med er lönekartläggning: jag stöttar er antingen genom hela processen, från början till slut, eller utifrån de områden ni behöver hjälp med.

 

2. Utbildning i jämställd och icke diskriminerande lönesättning. I utbildningen ingår:

  • Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

  • Lönekartläggningar: varför, vad och hur?

  • Jämställd och icke-diskriminerade lönesättning i praktiken vid nyrekrytering, interna förflyttningar, föräldraledighet mm.

  • Tips och verktyg för att utveckla er verksamhets lönesättning och praxis

Utbildningen riktar sig till lönesättande chefer och HR.

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

Tack för ditt meddelande!

bottom of page