european_women_technology_rai_29_11_18_s

Historien bakom Via Consulting

Jag som driver Via Consulting heter Sara Jonasson Ginters. Efter nästan 17 år och en mycket spännande internationell karriär inom

IT-branschen bestämde jag mig för att stänga en dörr för att kunna öppna en annan. Jag sade upp mig och startade Via Consulting med drömmen att bidra till mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer.

Mitt varför

Jag drivs av ett djupt engagemang för att bidra till förändring för ett mer inkluderande arbetsliv. Det finns så mycket vi kan göra i vår vardag men också utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. Genom att bygga mångfaldsrika organisationer och genom ett inkluderande förhållningssätt kan vi ta till vara på all den kompetens och potential som finns hos individer. 

Mitt erbjudande

Mitt erbjudande till dig är att utifrån era förutsättningar hjälpa er att ta nästa steg för att utveckla en mer inkluderande organisation.​

Mina värderingar

Några av de ledord som är viktiga för mig och som präglar mitt arbete är kvalitet, professionalism, integritet, empati, och en liten smula otålighet. Och jag drivs av en övertygelse om att vi måste våga tänka och göra nytt för att få till en reell förändring när det gäller de här frågorna. 

Min bakgrund

Jag har arbetat inom kundtjänst, försäljning, verksamhetsutveckling, business operations och som chef inom de flesta av de funktionerna.

Jag har erfarenhet av ideellt styrelsearbete som ordförande och ledamot i Professional Women's Network Stockholm och Röda Korset Södermalm. Under tvår år ledde jag Ciscos interna kvinnonätverk.  

Jag är en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop.

År 2019 vann jag priset som årets nyföretagare i Nacka och i 2020 nominerades jag till Diversity Leader of the year till Nordic Women in Tech awards!

Jag är uppvuxen i Rågsved OCH på Östermalm och har bott i Dublin, Amsterdam och Köpenhamn. Nu bor jag i Tyresö utanför Stockholm.

Jag har en fil kand i statsvetenskap och engelska, är utbildad i strategiskt jämställdhetsarbete vid Alma folkhögskola, och har diverse utbildningar inom processledning, innovation och förändringsledning bakom mig. 

Vill du veta mer finns det detaljer på LinkedIn och vill du connecta med mig där blir jag jätteglad!

MEDIA

Intervju med DI Digital

''#teknisktfel: Branschen måste rannsaka sig själv – eller förlora kompetens''

Om lön i Jusek

''Maxa lönen genom hela livet''

DI TV

''Han frågar vad han ska behöva göra för att få leka med mig''

Computer Sweden

''Tre år efter #teknisktfel - branschen har fortfarande mycket kvar att lära''

Computer Sweden

''It-branschen stoppar huvudet i sanden när det gäller sexuell trakasserier''

Årets nyföretagare i Nacka 2019

Föreläsning Goto10

''The Path Forward for Tech after #metoo''

Reportage från föreläsning på Sjöfartsverket

CASE

case: gemensam syn på syfte och samarbete 

Utmaningen: en styrelsegrupp upplevde en bristande gemensam syn på hur de skulle arbeta och ville arbeta fram hur de skulle kunna arbeta mer effektivt och bättre som grupp.

 

Lösningen: en workshop utifrån PROSOCIAL som ramverk och i vilken vi fokuserade på gruppens syfte, identitet och det interna förhållningssättet  utifrån förväntningar på varandra.  

Resultat: en ökad medvetenhet om gruppens utmaningar, särskilt att våga prata om det som är svårt och stötta varandra. Samt en stark överenskommelse hur gruppen skulle arbeta framåt för bättre sammanhållning och resultat.

case: öka andelen kvinnor 

Utmaningen: ett företag verksamt inom hållbar el, ville arbeta för en bättre könsfördelning men inga kvinnor sökte de tjänster som utlystes. 

Lösningen: genom en granskning av företagets jobbannonser identifierades och genomfördes förbättringar i annonsernas utformning, innehåll och språk.

Resultat: en ökning av andelen kvinnor från 0% till 44% av de sökande.

case: probleminventering och nulägesanalys

Utmaningen: i sin årliga enkät fick en finansinstitution sämre betyg av kvinnorna i bolaget vad gällde jämställdhetsläget. Ledningen ville förstå detta närmare för att kunna sätt in rätt åtgärder.

Lösningen: en uppföljande medarbetarenkät utformades med ett antal fördjupande och mer specifika frågor kopplat till arbetsmiljö, rekrytering, utveckling mfl. Utifrån resultaten levererades en nulägesanalys och förslag på åtgärder.

Resultat: kunskapshöjning bland ledningsgrupp och chefer i fråga om medarbetarnas upplevelser samt ett åtgärdsprogram som genomfördes. 

case: jämställda löner

Utmaningen: återvinningsföretag som inte hade erfarenhet av lönekartläggningar.

Lösningen: en strukturerad lönekartläggning med stort engagemang av ledningsgrupp och god samverkan med arbetstagarna. Utbildningsinsats genomfördes parallellt med HR för att säkerställa kunskapsöverföring under arbetets gång.

Resultat: genomförd lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagens krav samt kompetensöverföring till HR och chefer.