FÖRELÄSNINGAR, UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Här kan du läsa om de olika ämnena jag arbetar med. Utifrån era behov skräddarsyr jag upplägg, innehåll och form. Vet du kanske inte exakt vad du är ute efter? Slå mig en signal eller mejla så kan vi tillsammans utforska vad som skulle passa er bäst.

 • Mångfald & inkludering - en verksamhetsstrategi för kompetensförsörjning

  De allra flesta branscher står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning idag och en stor del av Sveriges små och medelstora företag upplever att tillgång till rätt kompetens är ett stort hinder för tillväxt. Men kan det vara så att det finns kompetens på arbetsmarknaden men att vi inte hittar den för att vi inte letar på rätt sätt eller inte bygger organisationer som värdesätter och inkluderar alla olika typer av medarbetare? I den här föreläsningen utforskar vi hur mångfaldsrika och inkluderande organisationer kan attrahera och rekrytera från en bredare bas men också hur de kan behålla kompetensen på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det är viktiga nycklar i att hantera utmaningarna som kompetensförsörjning utgör idag. 

  Innehåll:

  ➢ Mångfald – vad är det och varför behöver vi arbeta med det?

  ➢ Inkludering i praktiken och vad inkluderande organisationer kännetecknas av i fråga om ledarskap och arbetsmiljö.

  ➢ Mångfald + inkludering – vad säger forskningen?

  ➢ Mångfald + inkludering – nycklar för att hantera strategisk kompetensförsörjning

  ➢ Bryta mönster och tänka nytt för förändring 

 • En inkluderande it-bransch - nu eller aldrig!

  År 2022 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer med IT och digital kompetens i Sverige. Samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen - 2006 till 2018 gick andelen kvinnor ned från 32 till 28%. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen i branschen. Trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i de här branscherna, både i Sverige och i Europa. Varför är det så och vad bör göras åt det? Det är uppenbart att vi behöver tänka om vad gäller mångfald- och inkluderingsstrategierna för att lösa den här utmaningen. Under de senaste par åren har jag genomlyst ett stort antal it-bolag och identifierat avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer.

  Innehåll:

  Könsfördelningen i it-branschen idag och historiskt

  ➢ Faktorer bakom varför det ser ut som det gör

  ➢ Vad kvinnor i branschen säger

  ➢ Att hitta den bästa kompetensen (och på köpet öka andelen kvinnor!)

  ➢ Ledarskap, mod och strategier

 • #metoo & vägen framåt

  Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen och rullade som en svallvåg över hela världen. Rörelsen fick en enorm påverkan i Sverige med fler än 65 efterföljande hashtags som representerar en stor bredd av grupper i yrkeslivet och samhället. Metoo visade på hur utbrett sexuella trakasserier är och det faktum att mycket arbete fortfarande kvarstår för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer för alla. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många utsätts för sexuella trakasserier? Som en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, har jag varit aktiv från början och fått en fantastisk insikt i hur rörelsen utvecklats under tid.

  Innehåll:

  ➢ Historien bakom #metoo

  ➢ #metoo i Sverige

  ➢ Risker i arbetsmiljön som kan ge upphov till sexuella trakasserier

  ➢ Vad säger lagen?

  ➢ Förändring som ett resultat av #metoo och vägen framåt

  ➢ Verktyg och metoder för att bygga säkrare arbetsmiljöer 

 • Härskartekniker & makt

  Går du någonsin ut från möten med en känsla av misslyckande eller att du inte alls uppnådde det du ville? Kanske känner du dig dum eller att du missat något viktigt som alla andra verkade känna till? Anledningen kan vara att du har blivit utsatt för härskartekniker. Makt utövas nämligen ibland genom härskartekniker. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Vi utsätts alla för dem någon gång i livet och de allra flesta människor använder också dessa tekniker, medvetet eller omedvetet. Genom att lära dig att identifiera när teknikerna används kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed minska de negativa effekter härskartekniker kan ha.

  Innehåll:

  ➢ Hur makt kan ta sig uttryck i härskartekniker och hur du kan identifiera dem

  ➢ Olika härskartekniker och strategier för att hantera dem

  ➢ Metoder att intellektualisera vad som händer och därmed minska teknikernas negativa påverkan

  ➢ Hur du kan stötta andra som utsätts

  ➢ Hur vi alla kan bidra till mer hälsosamma miljöer genom kunskap om härskartekniker

 • Jämställdhet, mångfald & inkludering

  Vi vet att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till smartare och bättre organisationer. Men vi vet också att det kan vara svårt att förändra organisationer utifrån de här perspektiven, ofta på grund av våra förutfattade meningar eller förväntningar, så kallad unconscious bias. Genom att våga rannsaka oss själva och synliggöra fallgropar i vår vardag där vi kanske omedvetet exkluderar eller t.o.m diskriminerar, tar vi det viktigaste steget för att uppnå förändring och då kan vi också förverkliga den fulla potentialen i organisationen. I den här föreläsningen går vi igenom vad de olika begreppen betyder och hur de tar sig uttryck och verktyg i vår vardag samt metoder för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer.

  Innehåll:

  ➢ Jämställdhet, mångfald och inkludering: vad innebär begreppen och hur hänger de ihop?

  ➢ Vad forskningen säger om de fördelar som jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer har.

  ➢ Unconscious bias - vad är det och hur kan vi jobba för att möjliggöra ett mer öppet tanke- och förhållningssätt

  ➢ Vi granskar hur ni i praktiken kan skapa mer jämställda och inkluderande rutiner, processer och strukturer  

  ➢ Ledarskap för inkludering

 • Inkludering & innovation

  Mångfaldsrika och inkluderande organisationer har en högre grad av innovation i samarbeten, organisationer, produkter, tjänster och lösningar. I den här föreläsningen utforskar vi varför, vilka vinster kopplat till innovation som mångfaldsrika och inkluderande organisationer har och hur vi måste våga tänka och göra nytt. Vi utforskar också vad ett innovativt arbetssätt med dessa frågor innebär. Vi tittar på exempel på hur andra arbetat, resultaten de fått och hur de erfarenheterna och kunskaperna kan appliceras på er organisation.

  Innehåll: 

  ➢ Traditionella och innovativa metoder för att uppnå mer jämställda och inkluderande organisationer

  ➢ Vi diskuterar var er verksamhet befinner er på innovationsskalan för inkluderande organisationer

  ➢ Hur de här frågorna är sammankopplade med kompetensförsörjning, medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet.

  ➢ Goda exempel på hur andra arbetat och skördat verksamhetsfördelar

  ➢ Diskuterar utmaningar och möjligheter för att ta ert arbete vidare och framåt

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com