top of page

Rådgivning

Jag erbjuder olika typ av rådgivning utifrån era behov. Ibland är det inte helt lätt att veta var arbetet bäst startas eller fortsätter. Det här frågeschemat är tänkt som en vägledning för att få lite idéer vilka nästa steg lämpar sig för er, utifrån var ni befinner er idag! 

''Vi har precis börjat prata om frågorna och bestämt att vi ska göra något. Men vad?'' 

Så bra att ni vill komma igång med det här viktiga arbetet! Men det kan verkligen vara svårt att veta med vad man ska börja. Därför erbjuder jag ett rådgivningsmöte där vi går igenom:

1. Ert syfte och varför ni vill arbeta med jämställdhet, mångfald och/eller inkludering

2. Nuläge - var befinner ni er idag, var har ni eventuella utmaningar, vad funkar väl?

4. Hur man kan ta sig an det här arbetet på ett verksamhetsnära och relevant sätt

3. Nästa steg

 

Ni får med er en sammanfattning av diskussionerna och tips, råd och verktyg för era nästa steg.  

''Vi har pratat om frågorna ett tag och haft några workshops men vad mer borde vi göra?'' 

Bra att ni kommit igång och varit aktiva. Men det låter som att ni kanske dragit igång aktiviteter utan att ha en tydlig strategi och handlingsplan. Och det är helt okej! Men för att ni ska känna att era insatser leder någonstans föreslår jag ett rådgivningsmöte där vi går igenom:

1. Strategi och handlingsplan 

2. Hur man kan sätta tydliga mål för sitt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering

3. Hur en nulägesanalys skulle kunna genomföras hos er för att etablera var ni är idag

4. Diskussion kring mål för arbetet hos er på kort och lång sikt

3. Nästa steg 

 

Ni får med er en sammanfattning av diskussionerna och tips, råd och verktyg för era nästa steg.  

''Vi har pratat om frågorna ett tag och haft några workshops men vad mer borde vi göra?'' 

Kompass som pekar norr

Rådgivning, löpande eller på projektbasis

 

Vill ni sätta igång ert arbete för en mer jämställd, mångfaldsrik och inkluderande organisation men vet inte riktigt var ni ska börja? Eller driver ni kanske redan ett arbete men vill utvärdera eller ta ett omtag för att etablera nuläge, strategi, handlingsplaner och aktiviteter? 

Då kan jag hjälpa till antingen löpande över tid eller på projektbasis. Tillsammans arbetar vi fram hur jag bäst kan bidra i en rådgivande och stöttande roll för att ni ska få ut de allra bästa resultaten i ert arbete för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering. ​

pexels-photo-3539902.jpeg

Rådgivning 1 timme

 

Vill ni sätta igång ert arbete för en mer jämställd, mångfaldsrik och inkluderande organisation men vet inte riktigt var ni ska börja?

Då sätter vi oss ned en timme, fysiskt eller digitalt, och går på ett strukturerat och metodiskt sätt igenom relevanta frågeställningar för att bena ut var era utmaningar och möjligheter ligger.Jag följer upp samtalet genom att sammanställa vad vi diskuterat och ger förslag på möjliga nästa steg. 

Fyll i formuläret om du vill veta mer, be om en offert, ses på en lunch eller boka mig!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

Tack för ditt meddelande!

bottom of page