PAKETLÖSNINGAR

Här under hittar du några tjänstepaket som brukar vara efterfrågade.

Jämställda och icke diskriminerande löner

I det här paketet erbjuder jag dels stöd i arbetet med lönekartläggning och en utbildning till chefer, HR, fackliga representanter i hur en jämställd och icke diskriminerande lönesättning 'görs' i praktiken.

I lönekartläggningsdelen stöttar jag antingen genom hela processen, från början till slut, eller utifrån de områden ni behöver hjälp med. I utbildningen ingår 

- Diskrimineringslagen & diskrimineringsgrunderna

- Lönekartläggningar: varför, vad och hur?

- Jämställd och icke-diskriminerade lönesättning i praktiken vid nyrekrytering, interna förflyttningar, föräldraledighet mm.

- Brainstorming kring utveckling av er verksamhets lönesättning och policies

Pris vid förfrågan

Föreläsning till fikat

3 tillfällen à 25 minuter då ni får kunskapspåfyllning kring ett antal ämnen ni väljer.

 

Ni bokar in mina mini-föreläsningar till en gemensam digital fika i arbets- eller ledningsgruppen för att fylla på kunskap och inspiration i områden relevanta för er. 

 

Ämnen kan vara:

- Mångfald - vad och varför?

- Inkluderande rekrytering

- Inkluderande ledarskap

- Inkluderande arbetsmiljö

- Det strukturella lönegapet

- Makt & härskartekniker

- Inkludering & innovation

15 000 kr ex moms

Rådgivning & dokumentation

Vill ni sätta igång ert arbete för en mer jämställd, mångfaldsrik och inkluderande organisation men vet inte riktigt var ni ska börja?

Då sätter vi oss ned en timme, fysiskt eller digitalt, och går på ett strukturerat och metodiskt sätt igenom relevanta frågeställningar för att bena ut var era utmaningar och möjligheter ligger.

Jag följer upp samtalet genom att sammanställa vad vi diskuterat och ger förslag på möjliga nästa steg. 

 5 000 kr ex moms

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com