top of page

Rådgivning

Rådgivning mångfald inkludering

Rådgivning HR och arbetsgrupper

 

Har du fått i uppdrag att leda mångfald- och inkluderingsarbetet i din organisation? Eller är ni kanske en arbetsgrupp som bildats för att ta tag i frågorna?

 

Vill ni sätta igång ert arbete för en mer jämställd, mångfaldsrik och inkluderande organisation men vet inte riktigt var ni ska börja?

 

Eller driver ni kanske redan ett arbete men vill utvärdera eller ta ett omtag för att etablera nuläge, strategi, handlingsplaner och aktiviteter? 

Då kan jag hjälpa till antingen löpande över tid eller på projektbasis. Tillsammans arbetar vi fram hur jag bäst kan bidra i en rådgivande och stöttande roll för att ni ska få ut de allra bästa resultaten i ert arbete för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering. ​

rådgivning mångfald inkludering chef ledare

Rådgivning chef och ledare

 

Är du chef eller ledare?

Leder du medarbetare som är olika utifrån bakgrund, kön, personligheter, synsätt osv?

Tycker du att det är svårt att veta hur man kan leda på ett inkluderande sätt för att få ut all den potential som finns i mångfald?

Vill du ställa frågor och få bolla tankar på ett öppet och lärande sätt?

Då kan jag hjälpa till antingen vid enstaka tillfällen eller löpande. Tillsammans identifierar vi vad just du vill ha hjälp med, kommer överens om formerna för våra möten och arbetar igenom de olika frågor som du har. Målsättningen är att du ska känna dig trygg att ta dig an ledarskapsrollen utifrån ett inkluderande perspektiv byggt på kunskap, medvetenhet, nyfikenhet och öppenhet.  ​

bottom of page