©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com

Arbetsgivare står idag inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjning. 28% av små och medelstora företag angav i Tillväxtverkets undersökning från 2017 att de ser svårigheterna med kompetensförsörjning som ett stort hinder för deras tillväxt. Samtidigt vet vi att många grupper idag står utanför arbetsmarknaden och alltför många exempel finns där människors kompetens inte tas tillvara. Nyckeltalsinstitutet och Länsstyrelsen Stockholm har bland annat kunnat visa att utlandsfödda exkluderas och människor med annan hudfärg än vit diskrimineras på arbetsmarknaden idag. Vilket slöseri eller hur?!

Jag är övertygad om att för att hantera utmaningen med kompetensförsörjningen är en enormt viktig nyckel att rekrytera på ett inkluderande och mångfaldssäkrat sätt. Och på köpet kommer vi ju också bygga mer mångfaldsrika organisationer! 

Men det är lättare sagt än gjort. Det finns många fallgropar genom rekryteringsprocessen som kan sätta krokben för oss trots att vi har de allra bästa intentionerna att hitta de bästa kandidaterna. Genom att bygga kunskap och med utgångspunkt i er rekryteringsprocess kan vi tillsammans utforska hur ni kan rekrytera på ett mer inkluderande sätt och därmed öka chanserna att hitta den kompetens ni behöver.

Såhär kan jag hjälpa er: 

Mångfaldssäkrad rekrytering

Föreläsning

  • En genomgång av de olika momenten i rekryteringsprocessen.

  • Möjligheter och utmaningar i varje steg, bl.a. kring kravprofil, annons, urval och intervju.

  • Hur man kan utveckla processen utifrån ett inkluderande perspektiv.

  • Hur ni kan gå till väga för att skapa en så inkluderande rekryteringsprocess som möjligt.

Tidsåtgång: 1,5 - 2 timmar

WOrkshop

Samma innehåll som i föreläsningen samt en fördjupande workshop för att arbeta fram konkreta nästa steg för att vidareutveckla er process med utgångspunkt i era utmaningar och möjligheter.

Tidsåtgång: 3 - 4 timmar

granskningsprojekt

  • En granskning av era nuvarande processer utifrån era existerande rutiner, dokument och metoders.

  • Intervju med era rekryterare/HR/rekryterande chefer eller andra som kan ge värdefull input på processen idag.

  • En sammanställning och rapport med observationer, eventuella fallgropar samt förslag på vidareutveckling av processerna och rutinerna.

  • En presentation av resultaten hos er.

Tidsåtgång: beror på omfattning

Vill du ha en checklista för inkluderande rekrytering? Fyll i formuläret nedan så får du den inom kort!