INKLUDERANDE REKRYTERING

Arbetsgivare står idag inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Hela 28% av små och medelstora företag angav i Tillväxtverkets undersökning från 2017 att de ser svårigheterna med kompetensförsörjning som ett stort hinder för deras tillväxt.

Samtidigt vet vi att många grupper idag står utanför arbetsmarknaden och alltför många exempel finns där människors kompetens inte tas tillvara. Nyckeltalsinstitutet och Länsstyrelsen Stockholm har bland annat kunnat visa att utlandsfödda exkluderas och människor med annan hudfärg än vit diskrimineras på arbetsmarknaden idag. Vilket slöseri eller hur?!

Rekryteringsprocessen är ett otroligt viktigt och spännande område när man vill arbeta för en ökad mångfald i sin verksamhet. För att få till en mångfaldsrik organisation gäller det att man rekryterar kompetensbaserat och inte begränsar sig genom exkluderande rekryteringsprocesser.

Men det är lättare sagt än gjort. Det finns många fallgropar genom rekryteringsprocessen som kan sätta krokben för oss trots att vi har de allra bästa intentionerna att hitta de bästa kandidaterna. Genom att bygga kunskap och med utgångspunkt i er rekryteringsprocess kan vi tillsammans öka chanserna att hitta den bästa kompetensen.

SÅHÄR KAN JAG HJÄLPA ER:

Föreläsning

  • En genomgång av de olika momenten i rekryteringsprocessen.

  • Möjligheter och utmaningar i varje steg, bl.a. kring kravprofil, annons, urval och intervju.

  • Hur man kan utveckla processen utifrån ett inkluderande perspektiv.

  • Hur ni kan gå till väga för att skapa en så inkluderande rekryteringsprocess som möjligt.

Tidsåtgång: 1,5 - 2 timmar

WOrkshop

Samma innehåll som i föreläsningen samt en fördjupande workshop för att arbeta fram konkreta nästa steg för att vidareutveckla er process med utgångspunkt i era utmaningar och möjligheter.

Tidsåtgång: 3 - 4 timmar

granskning

  • En granskning av era nuvarande processer utifrån era existerande rutiner, dokument och metoders.

  • Intervju med rekryterare/HR/rekryterande chefer eller andra som kan ge värdefull input på processen.

  • En sammanställning och rapport med observationer, eventuella fallgropar samt förslag på vidareutveckling av processerna och rutinerna.

  • En presentation av resultaten hos er.

Tidsåtgång: beror på omfattning

''Sara har hjälpt Post-och telestyrelsen att granska vår rekryteringsprocess utifrån ett inkluderingsperspektiv. Det resulterade en enkel och tydlig rapport som vi kan använda som utgångspunkt i vårt arbete att ”mångfaldssäkra” vår rekryteringsprocess. Rapporten innehåller styrkor, svagheter men framförallt konkreta förbättringsförslag utifrån vår dokumentation och intervjuer med chefer, HR och arbetstagarorganisationer. Sara är väldigt lätt att samarbeta med eftersom hon är pragmatisk och professionell. Hon är mycket leveranssäker och har också bidragit med sin energi och engagemang i arbetet! Vi uppskattade också att hon kom och presenterade rapporten för vår organisation, vilket hon gjorde på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.''

Camilla Denijs,HR-specialist, Post- och telestyrelsen

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

Tack för ditt meddelande!