top of page

Inkluderande rekrytering

Inkluderande rekrytering

Vad vet vi?

Arbetsgivare står inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Hela 28% av små och medelstora företag angav i Tillväxtverkets undersökning från 2017 att kompetensförsörjning är ett stort hinder för deras tillväxt.

Samtidigt vet vi att många grupper står utanför arbetsmarknaden och alltför många exempel finns där människors kompetens inte tas tillvara. Nyckeltalsinstitutet och Länsstyrelsen Stockholm har bland annat kunnat visa att utlandsfödda exkluderas och människor med annan hudfärg än vit diskrimineras på arbetsmarknaden idag. Vilket slöseri eller hur?!

Hur ser lösningen ut?

Rekryteringsprocessen är ett otroligt viktigt och spännande område när man vill arbeta för en ökad mångfald i sin verksamhet. För att få till en mångfaldsrik organisation gäller det att man rekryterar kompetensbaserat och inte begränsar sig genom exkluderande processer och beteenden.

Men det är lättare sagt än gjort! Det finns många fallgropar genom rekryteringsprocessen som kan sätta krokben för oss trots att vi har de allra bästa intentionerna att hitta de bästa kandidaterna. Genom att bygga kunskap och utveckla rekryteringsprocessen kan också du öka chanserna att hitta den bästa kompetensen.

Föreläsning

​I den här föreläsningen bygger vi kunskap för hur en inkluderande rekryteringsprocess ser ut. Den kan fungera som ett startskott för att ni ska komma igång med att bygga en inkluderande rekryteringsprocess som leder till att ni hittar den bästa kompetensen från en så bred talangpool som möjligt.

Innehåll:

 • Unconscious bias och deras påverkan på rekrytering med exempel från olika studier och rekryteringsprocesser.

 • Vi går igenom de olika momenten i rekryteringsprocessen och identifierar utmaningar och fallgropar i varje steg, bl.a. kravprofil, annons, urval och intervju, som kan leda till en exkluderande och ibland diskriminerande process.

 • Den inkluderande rekryteringsprocessen - best practices och viktiga nycklar i att rekrytera mer inkluderande.

 • Nästa steg - medskick och tips för att komma igång i er verksamhet.

Workshop

En fördjupande workshop för att arbeta fram konkreta nästa steg för att vidareutveckla er rekryteringsprocess med utgångspunkt i era utmaningar och möjligheter.

Innehåll:

 • Unconscious bias och deras påverkan på rekrytering med exempel från olika studier och  rekryteringsprocesser.

 • Vi går igenom de olika momenten i rekryteringsprocessen och identifierar utmaningar och fallgropar i varje steg, bl.a. kravprofil, annons, urval och intervju, som kan leda till en exkluderande och ibland diskriminerande process.

 • Kartläggning och diskussion om er rekryteringsprocess idag - vad fungerar väl och mindre väl? Var finns eventuella fallgropar och risker?

 • Den inkluderande rekryteringsprocessen - best practices och viktiga nycklar i att rekrytera mer inkluderande.

 • Vi återkommer till er process och arbetar fram de konkreta förändringar ni kan genomdriva för att att utveckla processen i en mer inkluderande rekrytering.

 • Sammanfattning och nästa steg: vi sammanfattar hur ert arbete framåt kan se ut med utgångspunkt i workshopens innehåll och dialoger.

 • Nästa steg - ytterligare medskick och tips för att komma vidare i ert arbete.

Som förberedelse för workshopen kan jag granska ett urval av era dokument, rutiner, annonser mm som vi sedan arbetar vidare med i workshopen.

Granskning

​Kanske vill ni utveckla era rekryteringsprocesser men har inte tiden eller kompetensen att själva göra det. Då kan jag hjälpa er! I korthet handlar den här typ av samarbete om att jag kommer in och gör en granskning av era nuvarande processer, identifierar risker och fallgropar och föreslår åtgärder för att bygga en mer inkluderande process. Jag levererar analysen och åtgärdsförslagen i form av en rapport och presentation. 

Innehåll:

 • En granskning av era nuvarande processer utifrån existerande rutiner, dokument och metoder.

 • Intervju(er) med rekryterare/HR/rekryterande chefer eller andra för att få ta del av deras erfarenheter, synpunkter och idéer.

 • En sammanställning och rapport med observationer, eventuella fallgropar samt förslag på vidareutveckling av processerna och rutinerna.

 • En presentation av resultaten hos er.

Vad mina kunder säger

Sara har hjälpt Post-och telestyrelsen att granska vår rekryteringsprocess utifrån ett inkluderingsperspektiv. Det resulterade en enkel och tydlig rapport som vi kan använda som utgångspunkt i vårt arbete att ”mångfaldssäkra” vår rekryteringsprocess. Rapporten innehåller styrkor, svagheter men framförallt konkreta förbättringsförslag utifrån vår dokumentation och intervjuer med chefer, HR och arbetstagarorganisationer. Sara är väldigt lätt att samarbeta med eftersom hon är pragmatisk och professionell. Hon är mycket leveranssäker och har också bidragit med sin energi och engagemang i arbetet! Vi uppskattade också att hon kom och presenterade rapporten för vår organisation, vilket hon gjorde på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Camilla Denijs,HR-specialist, Post- och telestyrelsen

bottom of page