top of page

Att driva arbetet med mångfald och inkludering

Vill ni starta upp ett arbete eller kanske utvärdera ert nuvarande arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering? 

För att få till ett relevant, verksamhetsnära och resultatorienterat arbete är det så viktigt att ta sig an arbetet med mångfald och inkludering på ett lika strukturerat sätt som vi gör med andra verksamhetsområden, det vill säga:

 1. Etablera syfte

 2. Kartlägga nuläge

 3. Bygga en handlingsplan

 4. Agera

 5. Följa upp

 

Här nedan kan du läsa om vad som kan ingå i de olika delarna. Jag kan stötta er i alla delar, så fundera på var ni befinner er idag och hör av dig om du vill bolla tankar kring ert nästa steg.

bergen

Steg 1: Syfte

Det första steget som ibland glöms bort är att landa i ert 'varför'. Varför är det viktigt för er att arbeta med mångfald och inkludering?

 

Handlar det om att ni tycker det är rätt och riktigt, är det en fråga om innovation, att ni vill spegla er kundbas, kompetensförsörjning, medarbetarengagemang, lönsamhet eller något annat?

Utan att landa i ett relevant syfte för er, ert varför, finns risken att arbetet inte ses som viktigt, att det bara är en 'mjuk' fråga eller något sidoprojekt.

abstrakt struktur

Steg 3: Mål och handlingsplan

När nulägesanalysen är klar har man en bild av nuläge och vilka eventuella områden där det finns utmaningar. I ulägesanalysen är det också viktigt att identifiera lyfta de områden där ni gör ett bra arbete. Det är en fantastisk möjlighet för att sprida internt som best practices. Utifrån resultatet i nulägesanalysen landar man i vilka mål man ska sätta och vilka aktiviteter och insatser man ska driva som del av sin handlingsplan. Vanliga insatser är:

 • Kunskapshöjande föreläsningar och workshops riktade mot medarbetare, chefer eller ledning

 • Större granskningar av olika processer som till exempel rekrytering

 • Kommunikationssatsningar som till exempel uppdatering av hemsida, internkommunikation mm

 • Medarbetargrupper och nätverk

 • Lönekartläggningar

För alla aktiviteter i handlingsplan ska man också sätta tydliga tidsramar och ägare samt se till att regelbundna uppföljningar görs. 

Abstract Gradient

Steg 5: Uppföljning

Utifrån er handlingsplan har ni satt tydliga tidsramar och metoder för att följa upp på hur ert arbete går. Ägarskap för er handlingsplan bör sitta på ledningsgruppsnivå där regelbundna uppföljningar görs för att identifiera vad som går bra och vad som eventuellt inte funkar. Om ni behöver, gå tillbaka till handlingsplanen och uppdatera den utifrån avslutade insatser och eventuella justeringar. Och glöm inte att kommunicera om hur arbetet fortlöper och fira när saker och ting går bra! 

Blue Tvättade Wall

Steg 2: Nulägesanalys

Bara genom att ta reda på var ni befinner er idag kan ni etablera hur er handlingsplan ska se ut. I nulägesanalysen kan man mäta och titta på många olika områden. Det kan innebära insamling av data, enkäter, granskning av rutiner och processer, kunskapsmätning mm. De här områdena är vanliga att arbeta med: 

 

 • Personaldata

 • Processer

 • Employer Branding

 • Medarbetarupplevelse

 • Kunskapsnivå

 

Genom att bygga en gedigen analys får ni en bra utgångspunkt för att veta vilka insatser ni ska driva. Insatser som är resultatorienterade, relevanta och leder till den förändring ni vill åt.

Blue Tvättade Wall

Steg 4: ACTION!

Nu är det dags att verkställa er handlingsplan! 

Vill du prata om de olika stegen och hur ni bäst kan ta er an dem i er organisation? 

Välkommen att höra av dig!

Abstract Paint

+46 (0)767 99 29 99

Laptop med belysning
 • LinkedIn

Connecta på LinkedIn

bottom of page