top of page

Nulägesanalys & handlingsplan

Vill ni starta upp ett arbete eller kanske utvärdera ert nuvarande arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering? 

För att få till ett relevant, verksamhetsnära och resultatorienterat arbete är det så viktigt att ta sig an arbetet med mångfald och inkludering på ett strukturerat, verksamhetsnära och relevant sätt utifrån fem steg: sätta en vision, genomföra en nulägesanalys, bygga en handlingsplan, agera och följa upp.

 

Här nedan kan du läsa om vad som kan ingå i de olika delarna. Var befinner ni er idag? 

 

Hör av dig om du vill bolla tankar kring ert nästa steg!

Steg 1: Vision

Det första steget är att landa i ert 'varför'. Varför är det viktigt för er att arbeta med mångfald och inkludering?

 

Handlar det om att ni tycker det är rätt och riktigt, är det en fråga om innovation, att ni vill spegla er kundbas, kompetensförsörjning, medarbetarengagemang, lönsamhet eller något annat?

Utan att landa i ett relevant syfte för er, ert varför, finns risken att arbetet inte ses som viktigt, att det bara är en 'mjuk' fråga eller ett sidoprojekt.

Här kan du läsa mitt blogginlägg om hur du kan ta dig an ert arbete med inkludering.

Steg 2: Nulägesanalys

Bara genom att ta reda på var ni befinner er idag kan ni etablera hur er handlingsplan ska se ut. I nulägesanalysen kan man mäta och titta på många olika områden. Det kan innebära insamling av data, enkäter, granskning av rutiner och processer, kunskapsmätning mm.

 

Genom att bygga en gedigen analys får ni en bra utgångspunkt för att veta vilka insatser ni ska driva. Insatser som är resultatorienterade, relevanta och leder till den förändring ni vill åstadkomma.

Steg 3: Handlingsplan

När nulägesanalysen är klar har man en bild av nuläge och vilka eventuella områden där det finns utmaningar. I ulägesanalysen är det också viktigt att identifiera lyfta de områden där ni gör ett bra arbete. Det är en fantastisk möjlighet för att sprida internt som best practices. Utifrån resultatet i nulägesanalysen landar man i vilka mål man ska sätta och vilka aktiviteter och insatser man ska driva som del av sin handlingsplan. Vanliga insatser är kunskapshöjande föreläsningar och workshops, granskningar av processer som till exempel rekrytering

lönekartläggningar mm.

Steg 4: Action!

Japp, nu jobbar ni på! 

Steg 5: Uppföljning

I er handlingsplan har ni etablerat tidsramar och metoder för att följa upp på hur ert arbete går.

 

Ägarskap för er handlingsplan bör sitta på ledningsgruppsnivå där regelbundna uppföljningar görs för att identifiera vad som går bra och vad som eventuellt inte funkar. Om ni behöver, gå tillbaka till handlingsplanen och uppdatera den utifrån avslutade insatser och eventuella justeringar.

 

Och glöm inte att kommunicera om hur arbetet fortlöper och fira när saker och ting går bra! 

Ditt stöd på vägen

Är du osäker hur du ska komma igång eller fortsätta arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering i din organisation? Det är helt förståeligt, området är stort och kan vara komplext. Då finns jag här som ditt stöd på vägen. Inlyssnande, lösningsfokuserad och stöttande kan jag hjälpa till med allt ifrån att bolla tankar och idéer till att driva processer framåt.

 

Läs mer om den rådgivning jag kan erbjuda eller kontakta mig för att prata mer om era behov. 

bottom of page