Organisationsutveckling genom jämställdhet, mångfald och inkludering

Otaliga studier visar att jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer har många verksamhetsfördelar i form av ökad lönsamhet, mer engagerade medarbetare, nöjdare kunder och en högre grad av innovation. Att bygga sådana organisationer innebär olika insatser för olika organisationer. Kanske vet ni precis vad ni behöver stöd med, eller så vet ni inte riktigt var ni ska börja. Jag kan stötta er i allt från att kartlägga era behov till att sätta in relevanta insatser för att bygga kunskap, bli inspirerade och driva förändring.

Visst vill du vara med för att öka förändringstakten mot ett mer inkluderande arbetsliv? 

TJÄNSTER

FÖRELÄSNINGAR, UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

LÖNEKARTLÄGGNINGAR

INKLUDERANDE REKRYTERING

PAKETLÖSNINGAR

VAD MINA KUNDER SÄGER

'It was a great pleasure to have Sara present at SAP’s Empowering Women virtual event. Sara is very professional in her approach and was well prepared to present in the virtual format. Her message was extremely relevant and spot on according to our wishes for the session. Sara managed to address the important topic of diversity in the IT-sector, whilst engaging and connecting with the audience. She received many follow up questions, comments and positive feedback during her presentation. We would strongly recommend Sara as a speaker for your next event.'

Laura Aslin, Senior Account Executive, SAP

CASE

case: gemensam syn på syfte och samarbete 

Utmaningen: en styrelsegrupp upplevde en bristande gemensam syn på hur de skulle arbeta och ville arbeta fram hur de skulle kunna arbeta mer effektivt och bättre som grupp.

 

Lösningen: en workshop utifrån PROSOCIAL som ramverk och i vilken vi fokuserade på gruppens syfte, identitet och det interna förhållningssättet  utifrån förväntningar på varandra.  

Resultat: en ökad medvetenhet om gruppens utmaningar, särskilt att våga prata om det som är svårt och stötta varandra. Samt en stark överenskommelse hur gruppen skulle arbeta framåt för bättre sammanhållning och resultat.

case: öka andelen kvinnor 

Utmaningen: ett företag verksamt inom hållbar el, ville arbeta för en bättre könsfördelning men inga kvinnor sökte de tjänster som utlystes. 

Lösningen: genom en granskning av företagets jobbannonser identifierades och genomfördes förbättringar i annonsernas utformning, innehåll och språk.

Resultat: en ökning av andelen kvinnor från 0% till 44% av de sökande.

case: probleminventering och nulägesanalys

Utmaningen: i sin årliga enkät fick en finansinstitution sämre betyg av kvinnorna i bolaget vad gällde jämställdhetsläget. Ledningen ville förstå detta närmare för att kunna sätt in rätt åtgärder.

Lösningen: en uppföljande medarbetarenkät utformades med ett antal fördjupande och mer specifika frågor kopplat till arbetsmiljö, rekrytering, utveckling mfl. Utifrån resultaten levererades en nulägesanalys och förslag på åtgärder.

Resultat: kunskapshöjning bland ledningsgrupp och chefer i fråga om medarbetarnas upplevelser samt ett åtgärdsprogram som genomfördes. 

case: jämställda löner

Utmaningen: återvinningsföretag som inte hade erfarenhet av lönekartläggningar.

Lösningen: en strukturerad lönekartläggning med stort engagemang av ledningsgrupp och god samverkan med arbetstagarna. Utbildningsinsats genomfördes parallellt med HR för att säkerställa kunskapsöverföring under arbetets gång.

Resultat: genomförd lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagens krav samt kompetensöverföring till HR och chefer. 

AKTUELLT

Samarbete med Gigs for Her!

Vill du bli den moderna arbetsgivaren?
Hur långt har du kommit med ditt arbete att kring att attrahera och rekrytera rätt personal? Hur mår din befintliga personal och hur jobbar du med att utveckla och behålla dem?

Tillsammans med Gigs for Her har jag tagit fram en utbildningsserie som ger dig kunskap och verktyg för att utveckla din organisation i en mer hållbar och inkluderande riktning! Under våren 2021 håller vi en öppen utbildning me kan självklart också skräddarsy en utbildning för din organisation.

Rapport jämställdhet it-branschen 2020

Fredag 29/1 släpper jag min rapport över jämställdhetsläget i it-branschen. Är du intresserad att få ta del av den och bli inbjuden till rapportsläppet? Läs mer och registrera dig här

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com