©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com

Organisationsutveckling för jämställdhet, mångfald och inkludering

Mångfaldsrika och inkluderande organisationer har många verksamhetsfördelar i form av ökad lönsamhet, mer engagerade medarbetare, nöjdare kunder och en högre grad av innovation.

 

Men att bygga organisationer som präglas av mångfald och inkludering innebär självklart olika insatser för olika organisationer. Kanske vet ni precis vad ni behöver stöd med, eller så vet ni inte riktigt var ni ska börja. Jag kan stötta er i allt från att kartlägga era behov till att sätta in relevanta insatser för att bygga kunskap, bli inspirerade och driva förändring.

Tillsammans kan vi öka förändringstakten mot mer inkluderande arbetsplatser!

Läs mer om vilka tjänster jag erbjuder:

Mångfaldssäkrad rekrytering

42% av arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta den kompetens de behöver. Många branscher står inför en enorm utmaning kopplat till kompetensförsörjning. En mångfaldssäkrad rekryteringsprocess är en av nycklarna för att hantera den utmaningen. Genom att rekrytera bredare och mer inkluderande kan ni öka chanserna att hitta den kompetens ni behöver och samtidigt bygga mångfaldsrika organisationer. Win win!

Inkludering för innovation. Innovation för inkludering.

Vi vet att mångfald och inkludering leder till en högre grad av innovation i samarbeten, organisationer, produkter, tjänster och lösningar. Men kan innovation och innovativa metoder leda till mer mångfaldsrika och inkluderande arbetsplatser och organisationer? Genom att våga utmana och tänka nytt kan ni hitta nya sätt att öka graden av mångfald och inkludering.

#metoo och vägen framåt

Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen. I Sverige har vi sett fler än 50 efterföljande upprop för olika branscher och samhällsgrupper. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många, kvinnor och män, utsätts för sexuella trakasserier?  Att bygga kunskap och våga belysa de här frågorna är de första stegen mot att skapa arbetsplatser för alla.

Lönekartläggningar

Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare utföra en årlig lönekartläggning med målet att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Men lönekartläggning är också ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken går det att skapa en systematik och struktur för arbetet med rekrytering, kompetensutveckling samt lön- och medarbetarsamtal. En fantastisk möjlighet att utveckla er verksamhet vidare.

Härskartekniker & makt

Makt tar sig ibland uttryck i härskartekniker. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Ibland utövar du själv dessa tekniker, medvetet eller omedvetet, och ibland utsätts du för dem. Genom att få kunskap om hur de tar sig uttryck kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed minska de negativa effekter härskartekniker kan ha. Kunskap om härskartekniker ger dig verktygen att skapa mer hälsosamma relationer på jobbet och hemma!

Mångfald och inkludering

Vi vet att jämställdhet och mångfald leder till en högre grav av innovation. Och ändå är förändringstakten så långsam! För ett framgångsrikt arbete med frågor som rör jämställdhet, mångfald och inkludering måste man självklart utgå från varje enskild verksamhet. Bara så blir arbetet relevant, långsiktigt och hållbart. Samtidigt finns det en kunskapsbas som är nödvändig för att kunna arbeta för mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer. 

IT-branschen, är ni med?

År 2022 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer med IT och digital kompetens i Sverige. Samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen - 2006 till 2018 gick andelen kvinnor ned från 32 till 28%. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen i branschen. Trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i de här branscherna, både i Sverige och i Europa. Varför är det så och vad bör göras åt det? Det är uppenbart att vi behöver tänka om vad gäller mångfald- och inkluderingsstrategierna för att lösa den här utmaningen.

En analys till kaffet tack!

Hur ligger ni till när det gäller jämställdhet i er organisation? Och kan man verkligen göra en analys till kaffet? Visst kan man det!

 

Vi diskuterar:
- Hur könsfördelningen ser ut i organisationen i stort och på ledningsnivå och hur utvecklingen ser ut över tid
- Hur personalomsättningen ser ut för kvinnor och män
- Hur era medarbetare ser på organisationen utifrån ett inkluderingsperspektiv
- Era rutiner kring föräldraledighet, rekrytering, löner mm.
- Vilka aktiviteter ni driver idag för att förbättra jämställdheten hos er.

Vad mina kunder säger:

Jag anlitade Sara som föreläsare i vårt utbildningsprogram för chefer. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av Sara men blev tipsad om henne och redan vid vårt första möte fick jag en känsla av hennes kunskap. Det kändes att Sara hade en erfarenhet och vilja att bidra med sin kunskap. Jag blev ännu mer positivt överraskad när hon klev upp på scenen och fångade deltagarna. Det var då ämnen som är relativt tunga, arbetsmiljö och arbetsrätt men här fick Sara en bra utvärdering och efteråt kunde jag notera att Saras insats var mycket positiv, så därför har jag valt att igen anlita henne för den utbildningen. Jag kan varmt rekommendera Sara för liknande uppdrag.

Mikael Reijer, VD Företagsringen Hälsingland

Ett urval av kunder:

1/3

Just nu erbjuder jag en timmes kostnadsfri rådgivning! Jag kommer gärna och pratar om inkluderande rekrytering, hur ni kan skapa inkluderande arbetsmiljöer, hur lönekartläggningar kan genomföras på bästa sätt eller hur it- och teknikbolag kan möta branschens utmaning med kompetensförsörjning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Här berättar jag mer!

Kontakta mig