top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

#teknisktfel - branschen måste rannsaka sig själv eller förlora kompetens

Uppdaterat: 31 mars 2022


Mobiltelefon med me too från en instagrampost
Foto: Fredrik Sanberg, TT, artikel av Björn Wallenberg, DI

Den här texten är från Di 2017.


Företagen går miste om en enorm kompetens både hos kvinnor och yngre om gammalmodiga sätt och dåliga arbetsmiljöer lever kvar”, säger Sara Jonasson som är en av organisatörerna bakom #teknisktfel.

Över 1 000 kvinnor i teknikbranschen har skrivit under ett upprop mot sexuella trakasserier i branschen som publicerades av Dagens Nyheterunder söndagen. I uppropet framkommer vittnesmål om en sexistisk kultur och övergrepp som har drabbat kvinnor som jobbar på teknikbolag.


Uppropet med namnet #teknisktfel följer på en rad uppmärksammade upprop från kvinnor i olika branscher, däribland #tystnadtagning för skådespelare och #medvilkenrätt för jurister.

Läs mer: Kvinnor i teknikbranschen i upprop mot sexuella trakasserier


Vid publiceringen under söndagen hade #teknisktfel samlat 1 139 underskrifter. Vid lunchtid på måndagen hade siffran vuxit till omkring 1 500, enligt Sara Jonasson, som är en av organisatörerna.


”Medlemmar och berättelser strömmade in. Uppropet spred sig extremt fort när det sattes igång. Och det visar ju att det finns ett stort behov att ta ställning”, säger Sara Jonasson till Di Digital.

Kommentar: "Efter #teknisktfel kan ingen arbetsgivare säga att de inget visste"


Hon har jobbat 16 år på ett större it-bolag i olika roller, bland annat som chef, men är i dag egenföretagande konsult med fokus på jämställdhets- och inkluderingsfrågor.


Hon tror att många kvinnor i it-branschen i olika grader har upplevelser som faller under #Metoo och att det är bra att frågan nu uppmärksammas. Samtidigt efterfrågar hon att fler företag på allvar ska ta itu med problemen.


”Jag hoppas verkligen att det leder till att ledningsgrupper, befattningshavare och branschen i stort rannsakar sig själva och sina bolag och sin verksamhet och öppnar upp en dialog kring de här frågorna.” En konkret sak som bolagen kan göra är att utbilda sina anställda i frågorna, menar hon.

”Dessutom kan man se till branschen i stort. Vad finns det för förebilder i bolagen? Hur är jargongen? Är arbetsmiljöerna trygga och välkomnas olika åsikter? Vad finns det för förväntningar på de anställda att ha både ett arbetsliv och ett privatliv som fungerar? Hur premieras de anställda?”, säger Sara Jonasson.


”Det är inte bara en rättvisefråga, det finns så många fördelar med att skapa jämställda organisationer. Tar bolagen det på allvar så blir de mer innovativa, kundnöjdheten ökar och medarbetarengagemanget ökar, lönsamheten likaså.”


Dessutom ser Sara Jonasson mer jämställdhet som ett sätt att få fler att vilja jobba inom it-branschen.

”It och tech är en fantastisk bransch som är superkul att jobba inom. Det finns en hög nivå av innovation, bra löner, förmåner och utvecklingsmöjligheter”, säger hon och fortsätter:

”Företagen går miste om en enorm kompetens både hos kvinnor och yngre om gammalmodiga sätt och dåliga arbetsmiljöer lever kvar.”

Länk till artikel har du här


Comments


bottom of page