top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Rekrytera bättre och smartare!

Är du VD, chef eller HR inom mansdominerade branscher? Upplever du att det är svårt att rekrytera kvinnor?


Du är inte ensam - inom bygg, it och teknik, mfl, upplever många att det är svårt att rekrytera kvinnor. Samtidigt är kompetensförsörjning tuff i de här branscherna och dessutom har många verksamheter mål om att öka andelen kvinnor.


Så hur kan man bäst hantera den här utmaningen? 🧐


Lösningen kan vara närmare till hands än du tror. Anledningen att det är svårt att rekrytera kvinnor, eller för den delen andra underrepresenterade grupper, beror ofta på att vi inte letar på rätt sätt.


Du kan komma väldigt långt med att fundera över och omvärdera hur ni arbetar med rekrytering. Det finns många steg i rekryteringsprocessen som kan skruvas på för att öka möjligheterna att hitta den bästa kompetensen. Till exempel utformning av kravprofilen och annonsen och hur ni intervjuar. Ett bolag jag arbetade med ökade andelen kvinnor bland sina sökande från 0% till 44% genom att vi formulerade om annonsen utifrån kravställning, språk och struktur.


Så - se över rekryteringsprocessen, i den kommer du hitta många svar för att öka chanserna att hitta kompetens från en så bred bas som möjligt!


#inkluderanderekrytering #rekrytering #mångfald #jämställdhet


bottom of page