top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

''Men måste vi verkligen jobba med jämställdhet i Sverige? Vi har ju kommit så långt.''

Inte en helt ovanlig kommentar när det diskuteras jämställdhet i olika forum. Men tack vare SCB, Statistiska centralbyrån och deras ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020” som publicerades förra veckan kan vi bl.a. konstatera att:


👉🏽 Var tionde kvinna under 30 år uppger att de varit utsatta för sexuella trakasserier minst en gång de senaste 12 månaderna av chefer eller arbetskamrater och nästan var fjärde uppger att de varit utsatta minst en gång under de senaste 12 månaderna av andra personer.


👉🏽 Sysselsättningsgraden skiljer sig mycket mellan dem som är födda i Sverige och dem som är födda i ett annat land. Bland kvinnorna är skillnaden störst, 87 procent av de inrikes födda kvinnorna och 66 procent av de utrikes födda kvinnorna är sysselsatta.


👉🏽 Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män. När man tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor, har kvinnor 95% av mäns lön.


👉🏽 Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension


👉🏽 Samtliga kapitalinkomster och kapitalvinster uppgick till totalt 356,5 miljarder år 2018. Av det gick 32% till kvinnor och 68% till män.
Comments


bottom of page