top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Makt är ett ansvar.

Uppdaterat: 31 dec. 2021

Makt.

Fundera på ordet en stund.

Föreställ dig nu en person med makt. Hur ser personen ut och vad har hen på sig? Vad gör och säger personen? Är det en person som du tycker om eller som du kanske är rädd för? Är personen kanske du själv?

För några år sedan när jag utbildade en ledningsgrupp ställde jag frågan ’Har du makt?’ till de tio cheferna som deltog. Ingen av dem svarade ja. Det var chefer som alla ledde avdelningar i en större organisation. De hade ett ansvar för att leda sina grupper mot mål och att fatta beslut i avgörande organisationsfrågor. De hade ett operativt och strategiskt ansvar för verksamhetens resultat och för medarbetarnas utveckling och välbefinnande. De hade ett ansvar för miljön och att bidra till organisationskulturen. De beslutade om rekryteringar, befordringar, löner och uppsägningar. Trots det, ansåg ingen att de hade makt.

Kan det vara så att många av oss associerar begreppet makt med något som bara politiska ledare eller presidenter har? Personer som styr, domderar och påverkar samhällen långt borta ifrån din och min vardag?

Under många år arbetade jag nära en person som hade en högt uppsatt position i organisationen och som också anseddes vara oerhört viktig för organisationen utifrån sin roll som nytänkande och högpresterande säljare. Och under alla dessa år betedde han sig som, ja en riktig skitstövel. Han byggde en miljö i vilken han lyfte vissa medarbetare samtidigt som han totalt sänkte andra, han var nedvärderande och förminskande i sitt språk och i möten, han snackade skit bakom kollegor och när han bestämt sig för att han inte gillade någon såg han till att vederbörande frystes ut. Den här personen hade helt klart listat ut att hans manöverutrymme var nästintill obegränsat och det nyttjade han till fullo. Och hans beteende sanktionerades i det tysta av ledare högre upp i hierarkin.

Visst är det så att makt kommer med den formella position som exempelvis chefer och ledare besitter men makt kan också utövas på andra mer vardagliga sätt. Kanske har du någon gång varit på ett möte och känt att du inte riktigt blev lyssnad på eller att det var som att du var helt osynlig? Det kan mycket väl bero på härskartekniker utövades av andra i mötet. Tekniker som utövas medvetet eller omedvetet men alltid leder till en maktobalans. En vanlig form av maktutövande som det är viktigt att börja reflektera över och synliggöra i sin vardag. Både i fråga om när du kanske utövar härskartekniker och när andra gör det.


Andra vardagssituationer kan vara när du kanske fattat ett beslut som påverkat andra utan att de fått komma till tals eller om du sett hur någon blivit dåligt behandlad av en kollega men inte sade ifrån.


I din närhet kanske du också ser hur personer utövar sin makt på ett sätt som ger negativa följder. De kanske behandlar andra illa och skapar kulturer runtomkring sig som präglas av misstro och manipulering, precis som min kollega gjorde.

Självklart kan makt användas med negativa följder men glöm inte att du också har makt. Fundera över din roll i de olika sammanhang du befinner dig. Hur kan du påverka andra och hur kan du bidra till miljön runtomkring? Och om du har en position med formell makt i organisationen – fundera över hur du förvaltar den.


Makt handlar till stor del om hur vi förhåller oss till och bemöter andra. Det är makt att påverka och förändra till det bättre. Du kan stå upp i din vardag och stötta dina kollegor, lyfta deras röster, visa uppskattning, ifrågasätta status quo och utmana felaktiga beslut. Så kan vi alla bidra till att bygga trygga och transparenta grupper och organisationer.


Makt och härskarteknikerComments


bottom of page