top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Lön, lön, lön!!

Så har industriavtalet undertecknats och snart är det mitten av november och då är det hög tid att genomföra årets lönekartläggning om ni inte redan gjort det, här är några tips på vägen:


👉🏾 Använd Analys Lönelots! Det är ett helt kostnadsfritt verktyg för att genomföra arbetsvärderingen och lönekartläggningen i. Dessutom är teknisk support också kostnadsfri. Vi på Lönelotsarna tillhandahåller verktyget som är ett licensfritt verktyg som du kan ladda ned från vår hemsida. Och ja, du läste rätt, kostnadsfritt!


👉🏾 Är du osäker på hur du kan genomföra lönekartläggning på bästa sätt? Kolla in våra handböcker, såklart också kostnadsfria, som på ett pedagogiskt sätt beskriver lönekartläggningsprocessen och arbetsvärderingsmomentet i detalj.


👉🏾 Visst kan du hantera kartläggningen i excel men ofta leder det till en inkomplett kartläggning. Lagen kräver ju att en analys görs av både LIKA och LIKVÄRDIGA yrken i organisationen. För att analysera lika yrken kan excel funka fint, då tittar man ju på kvinnor och män i samma yrke och jämför lönerna. Men för likvärdiga måste en arbetsvärdering göras för att kunna etablera vilka yrken som är olika men har likvärdiga krav. Och det är svårt att göra i excel.


👉🏾 Även om inga löneökningar gjorts hittills i år ska en kartläggning ändå genomföras. Tjänster kan ha tillkommit eller försvunnit i organisationen, ansvarsområden kan ha förändrats eller kanske interna förflyttningar har skett. Inför lönerevisionsprocessen har ni då en riktigt bra grund för att se till att eventuella lönejusteringar pga osakliga löneskillnader baserat på kön, kan hanteras på ett bra sätt.


Och behöver du hjälp eller rådgivning finns jag här! 🙋🏽‍♀️ Två månader kvar till årets slut - nu kör vi! 🤩


Här laddar du ned Analys Lönelots och handböcker: https://www.lonelotsarna.se/analyslonelotsComments


bottom of page