top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Lär dig göra egna lönekartläggningar!

Vi på Lönelotsarna håller en grundkurs i lönekartläggningar den 19 februari. I halvdagsutbildningen får du lära dig grunderna för att kunna genomföra en lönekartläggning i din egen organisation. Vi går igenom lagkraven, lönekartläggningens olika delar, arbetsvärdering, skillnaden mellan lika och likvärdiga arbeten, hur man gör en analys av löneskillnader, verktyget Analys Lönelots och du får möjlighet att testa dina nya kunskaper genom olika övningar. Du får också möjlighet att ställa alla de frågor du har.bottom of page