top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Inkluderande rekrytering - hur, vad och varför?


Människor på ett torg.

Ett av mina favoritområden att arbeta med är inkluderande rekryteringsprocesser. Det är ett fantastiskt intressant område för att attrahera och rekrytera från en mer mångfaldsrik talangpool och med det, hitta den bästa kompetensen.


Med relativt små medel kan du skruva på olika delar i rekryteringsprocessen för att inkludera flera. Här är några saker du kan börja titta på:


✔ Vilka är delaktiga i rekryteringsprocessen hos er? Är det bara rekryterande chef eller har ni fler 'ögon' som kan bidra med olika perspektiv på krav, utformning av annons och urval av kandidater?


✔ För att bredda kandidatbasen är det viktigt att se över var ni som organisation finns och var era annonser syns. Dvs når ni ut till de ni behöver nå ut till eller begränsar ni er idag genom de kanaler ni använder?


✔ Begränsa antal krav, använd ett könsneutralt och inkluderande språk och undvik interna förkortningar och jargong.


✔ Ha en blandad grupp som intervjuar kandidaterna så att de får träffa olika personer. Strukturera vilka frågor ni behöver få svar på utifrån kravprofilen och undvik personliga frågor.


Genom att identifiera fallgropar i processen och förstå hur omedvetna fördomar påverkar rekrytering kommer man långt i att rekrytera med mer mångfald, och med det - rekrytera smartare!


Och såklart - att bygga en inkluderande arbetsmiljö är lika viktigt för att få alla att trivas och må bra i organisationen!


Vill du veta mer eller kanske behöver stöd i att bygga mer inkluderande rekryteringsprocesser, är du välkommen att höra av dig!bottom of page