top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

'Han är en fantastisk löneförhandlare!'

Vem bär ansvaret att se till att den lön en jobbkandidat får är rättvis, jämställd och icke-diskriminerande?


🔎 Lönesättande chef?

🔎 HR?

🔎 Kandidaten?


När jag ger lönekartläggningskurser diskuterar vi alltid vad som utgör sakliga skäl för löneskillnader. Frågan är: om en arbetskandidat lyckats förhandla sig fram till en hög lön - är det ett sakligt skäl till varför hen har högre lön? Jag kan lova att det alltid leder till väldigt spännande diskussioner!💡


Vad tycker du? Ska en person som är duktig på att förhandla fram en hög lön kunna få en mycket högre lön jämfört med en likvärdig kandidat som är sämre på att förhandla om sin lön?


Comments


bottom of page