top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

I fredags lanserade jag min rapport 'En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!' tillsammans med gigbyrån Gigs for her. Vi hade tre fantastiska gäster med oss, representanter från Tele2, Antrop och Netlight. Vi utforskade könsfördelningen i teknikbranschen, jämställdhetsläget och vilka goda exempel det finns för att öka förändringstakten mot en mer jämställd, mångfaldsrik och inkluderande bransch. Men var kommer mitt engagemang i dessa frågor egentligen från?


När jag av en slump började arbeta i IT-branschen år 2000 visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Med en fil kand. i statsvetenskap och engelska fanns inte IT med på min lista av möjliga karriärvägar. Trots det hamnade jag på det amerikanska bolaget Cisco och där blev jag kvar i nästan sjutton år.


Med facit i hand är det inte konstigt att jag blev kvar så länge. IT-branschen är spännande och dynamisk med en hög innovations- och förändringstakt. Det passade mig som älskar när det händer saker och ting och när jag får vara delaktig i att bidra till utveckling och förändring. Snabbt insåg jag dock hur skev könsfördelningen är och vilka konsekvenser det kan leda till.


En utmaning är att attrahera och rekrytera kvinnor. En annan, och kanske större utmaning, är att få dem att vilja stanna kvar. I detta finns det en dubbel problematik – färre kvinnor än män söker sig till teknikbranschen och dessutom lämnar de den i en högre utsträckning[i]. Under de senaste fyra åren i mitt arbete som föreläsare och konsult har jag mött många kvinnor inom IT-och teknikbranscherna som berättar om de utmaningar de möter och den frustration de känner. Det är upplevelser av förminskande och nedsättande kommentarer, exkluderande jargong, sexuella trakasserier och svårigheter i att ta sig framåt och uppåt i organisationerna på grund av exkluderande strukturer och miljöer.


Med åren har mitt intresse och engagemang för hur vi kan öka förändringstakten mot en mer jämställd och inkluderande teknikbransch fördjupats, och är drivkraften bakom det projekt som resulterat i den här rapporten. I det här arbetet riktar jag mig till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur man kan bygga mer jämställda och inkluderande organisationer.


Syftet med projektet har varit att kartlägga könsfördelningen i ett antal bolag, förstå vilka utmaningar de upplever och framförallt identifiera vilka aktiviteter som ger resultat. Utifrån mina erfarenheter av mångfald- och inkluderingsarbetet på Cisco och som föreläsare och konsult i dessa frågor, skickar jag också med mina perspektiv på lösningar för att öka förändringstakten. Denna rapport består således av två delar:

1. Undersökningen, analysen och de erfarenheter som de deltagande bolagen delat med sig av, samt

2. Perspektiv och idéer hur du som läsare kan ta arbetet vidare med att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer.


Min förhoppning är att du får med dig kunskap och inspiration för ett lösnings- och resultatdrivet arbete, för tillsammans kan vi öka förändringstakten mot en mer jämställd och inkluderande teknikbransch. Är du intresserad att läsa rapporten? Hör av dig till mig så skickar jag den!


sara@viaconsulting.nu


Commentaires


bottom of page