top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Den moderna arbetsgivaren – nu tar vi täten!


Ibland i kristider och förändring är det svårt att se helheten och att bibehålla fokus framåt. Det innebär ofta att vi reagerar på det som händer här och nu och hanterar en kris i taget. Ibland blir det på bekostnad av medarbetaren, hur hen mår och känner och upplever krisen. Det kan ibland också bli på bekostnad av att lyckas bibehålla ett hållbart perspektiv i organisationen utifrån jämställdhet, mångfald, inkludering, engagemang och ledarskap. Något som vi inte minst har sett i olika rapporter från McKinsey och AllBright, som visar på hur arbetet med de frågorna nedprioriterats och halkat efter under det här året på grund av Covid-19.


Men finns det sätt att komma ur svåra tider stärkta och redo att ta oss an den nya verklighet vi möter?


För några månader sedan diskuterade jag det här med Lotta Amnebjer Nordqvist och Madelene Lettman Persson som driver gig-byrån Gigs for Her. Vi kunde snabbt konstatera utifrån vad vi läste och hörde om, och baserat på vår erfarenhet från IT, hotell och restaurang, telekom, arbetsgivarorganisationer, konferens och co-working, att i alltför många organisationer ser man på arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering som ett sidoprojekt. Och för att det sitter vid sidan av kärnverksamheten så prioriteras det bort i kristider.


Det motsägelsefulla i det är att det just är det arbetet som behövs som allra mest när vi går igenom svårigheter. Genom att bygga jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer får vi organisationer som har ett högre medarbetarengagemang, ökad lönsamhet, mer innovation och bättre samarbeten. Och med sådana organisationer står vi ju också bättre rustad i kriser!


Vi är säkra på att genom att arbeta med ett helhetsperspektiv som tar avstamp i värderingar och inkludering och som sätter medarbetaren i fokus kan organisationer utvecklas i en riktning som leder till mer hållbara och starkare organisationer i vilka medarbetare kommer till sin rätt, fullt ut. Vi byggde därför en modell utifrån med utgångspunkt från strategisk kompetensförsörjning, som ger ett systematiskt och heltäckande ramverk för att identifiera och arbeta med de nyckelmoment som ger störst effekt. Här nedan beskriver vi dem i korthet.


Attrahera

Eller, bli den bästa arbetsgivare ni kan bli. På en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är det enormt viktigt att ni arbetar med att utveckla er attraktionskraft. Men hur kan ni göra det? Här är några frågor att fundera över: vad är det som gör er till en arbetsgivare som kandidater ska söka sig till och era medarbetare vilja stanna kvar hos? Hur talar era medarbetare, nuvarande och tidigare, om er som arbetsgivare? Arbetsgivarvarumärkesarbete idag handlar mycket om ifall ni kan visa att ni lever era värderingar i praktiken. Det kan ni ta reda på genom att mäta regelbundet och ta tempen på hur era medarbetare mår. Fundera också över var på arbetsmarknaden det finns grupper med den kompetens ni behöver som ni kanske idag missar att attrahera ifrån.


Rekrytera

Ofta sker rekryteringar i all hast vilket ofta leder till att tiden inte finns för att leta brett och därmed den allra bästa kompetensen. Därför behövs en genomtänkt, relevant och långsiktig rekryteringsstrategi som är kopplad till era verksamhetsmål och behov. Till den bygger ni en professionell och kvalitets- och mångfaldssäkrad rekryteringsprocess. Det handlar om allt ifrån att återkoppla på ett respektfullt sätt till kandidater som inte går vidare, till att kompetensutveckla chefer i rekrytering, till att mångfaldsgranska er process, till att sköta on- och offboarding snyggt osv. Det finns många fantastiska möjligheter att utveckla rekryteringsprocessen till att bli ett sätt att hitta den bästa kompetensen men också påverka ert arbetsgivarvarumärke.


Utveckla

En viktig pusselbit här är att bygga in ett framtids- och omvärldsfokus i sin planering för att utveckla kompetens i den riktning som organisationen utvecklas i. Det vill säga - vilka kompetenser kommer behövas inom ens organisation, bransch eller omvärlden i stort inom ett, fem eller tio år? Här kan en kompetensinventering verkligen hjälpa. Det ger er insikter i vilka kompetenser och kunskaper ni har i organisationen och vilka som eventuellt saknas. Våga också hitta kompetens externt genom att ta in giggare när det behövs och bygga på den kompetens som de bidrar med, helt enkelt tänka mer flexibelt vad gäller kompetens genom att bli ett gig-vänligt företag.


Behålla

Att prata om att behålla handlar inte bara om att förstå vad som behöver göras för att behålla sina duktiga medarbetare, det handlar minst lika mycket om att bygga arbetsmiljöer som är inkluderande. Alla som finns i er organisation ska möta samma respektfulla miljö i vilken de blir välkomnande, blir lyssnade på och sedda och uppskattade. Här är ledarskapet A och O. Det betyder att vi behöver rusta våra ledare genom att ge dem mandat, tid och kompetens för ett ledarskap som möjliggör alla de här olika delarna. Vad innebär till exempel den här omställningen från att leda medarbetare fysiskt på plats till att leda digitalt och hur har ni rustat era chefer och ledare för det?


Den moderna arbetsgivaren

Det är inte alltid lätt att manövrera i kristider och vi behöver självklart hantera kriser på det sätt som situationen kräver. Men vi är övertygade om att utvecklar vi våra organisationer med medarbetaren i fokus bygger vi mer hållbara organisationer. Organisationer som är flexibla, engagerande, värderingsdrivna och inkluderande i vilkas medarbetares potential kommer till sin fulla rätt. Och det är sådana organisationer som kommer lyckas möta upp mot de möjligheter och utmaningar som vi står inför. Det är så ni blir den modern arbetsgivaren.


Är du nyfiken på att veta mer?


Välkommen att delta på vår kurs Den moderna arbetsgivaren som hålls vid fyra tillfällen under november till december. Läs mer och registrera dig här: https://den-moderna-arbetsgivaren.confetti.events/


Är du nyfiken på vad Gigs for Her gör och vad giggare är? Läs mer här www.gigsforher.se


Är du nyfiken på hur vi kan stötta er i ert arbete för att utvecklas och stå redo att ta er an framtiden med jämställdhet, mångfald och inkludering som grund? Hör av dig till lotta@gigsforher.se eller sara@viaconsulting.nu


Comments


bottom of page