top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Lär dig göra egna lönekartläggningar!


I halvdagsutbildningen får du lära dig allt du behöver veta för att kunna genomföra en lönekartläggning i din egen organisation. Vi går igenom lagkraven, lönekartläggningens olika delar, arbetsvärdering, skillnaden mellan lika och likvärdiga arbeten, hur man gör en analys av löneskillnader, verktyget Analys Lönelots och du får möjlighet att testa dina nya kunskaper genom olika övningar. Du får också möjlighet att ställa alla de frågor du har.

Enligt diskrimineringslagen 3. kap måste alla arbetsgivare med minst 10 anställda genomföra en lönekartläggning årligen i sin organisation.

Vi använder oss av verktyget Analys Lönelots som är kostnadsfritt och kan med fördel laddas ner innan utbildningens start.

Läs mer och anmäl dig här


bottom of page