top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

#teknisktfel och varför det måste leda till verklig förändring


Under hösten några veckor efter att #metoo exploderat med efterföljande upprop, var jag på väg att starta ett upprop för IT-branschen. Egna och andras upplevelser, men också otaliga rapporter, visar att det är en omöjlighet att ha en karriär inom IT eller teknik och inte uppleva någon form av sexism. Och jag ville lyfta det till ytan.

Vi vet att väldigt få kvinnor söker sig till IT-branschen. Dessutom lämnar också kvinnor branschen i högre utsträckning än män. Samtidigt står IT- och teknikbranschen inför en enorm utmaning vad gäller kompetensförsörjning. Senast i Stockholms Handelskammares konjunkturrapport står att finna att en av de största utmaningarna är just bristen på arbetskraft.

Men det är inte bara bolagen som går miste om en enorm potential genom att inte bygga inkluderande och jämställda organisationer, det är också en förlorad möjlighet för kvinnor. IT-branschen erbjuder spännande arbetsroller, höga löner, infrastruktur som möjliggör ett flexibelt arbetsliv och internationella karriärvägar. Lägg därtill innovativa produkter och tjänster, ett högt förändringstempo och dynamiska samarbetsformer. Vem skulle inte vilja jobba i en sådan bransch?!

Fast varför ska man gå in i eller stanna kvar i en bransch där man får kommentarer som är nedvärderande, sexistiska eller kränkande? Varför ska man stanna kvar i en bransch där ens utseende refereras till snarare än ens bidrag till verksamheten? Där man uppmanas att le lite oftare eller ha klackar på sig för att charma kunden? Där ens överordnade aldrig tittar en i ögonen när man pratar utan alltid i lagom brösthöjd? Där man får ovälkomna sexuella inviter på konferensen? Eller där ens integritet kränks mycket värre genom fysiska övergrepp?

I realiteten står kvinnor inför ett val - stå ut eller lämna. Men nu är det hög tid för förändring! Det är uppenbart att bolagen inom dessa branscher helt enkelt inte har råd att inte rekrytera bredare. De måste också lägga större och rätt ansträngningar på att få kvinnor att stanna kvar. För att möta framtidens kompetensbehov måste IT- och teknikbolag synliggöra och ifrågasätta de normer som råder på arbetsplatserna och hur de begränsar eller möjliggör mer inkluderande organisationer. Då kan rätt åtgärder tas och resan mot verklig förändring kan påbörjas.

JJag behövde aldrig starta ett metoo-upprop för IT-branschen för #teknisktfel lanserades precis vid det tillfället och jag har förmånen att få vara delaktig i det. Bakom uppropet finns en grupp kvinnor som precis som jag, brinner för att skapa en mer jämställd bransch.Frågan till dig som jobbar på ett IT- eller teknikbolag måste nu vara: vad gör du och det bolag du jobbar på för att skapa en mer inkluderande och jämställd organisation?

bottom of page