top of page
  • Skribentens bildSara Jonasson Ginters

Lönekartläggningar - ett verktyg för en mer jämställd arbetsmarknad


Visste du att från i år måste alla arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning? Och att de med tio eller fler anställda dessutom ska dokumentera arbetet?

Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Ja helt enkelt att skapa en mer jämställd arbetsmarknad!

Men lönekartläggningar är också ett effektivt verktyg i personalarbetet i stort och kan skapa strategiska mervärden för er som organisation. Att genomföra regelbundna lönekartläggningar bidrar inte bara till en mer jämställd arbetsplats utan visar också att ni som arbetsgivare tar jämställdhet på allvar. Lönekartläggningar ger också ett bra underlag för lönerevision, synliggör lönestrukturer och hur bestämmelser och riktlinjer för lönesättning tillämpas. Ni kan genom lönekartläggningar också få en systematik och struktur för arbetet med rekrytering, kompetensutveckling och medarbetar- och lönesamtal.

Tillsammans med Lönelotsarna erbjuder jag er stöd i arbetet med att genomföra lönekartläggningar. I nära samarbete med er går vi igenom de olika stegen i kartläggningen och ger er stöd i kartläggning, analys och handlingsplan. Vi använder det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots som är ett väl beprövat verktyg för detta arbete.

Visst låter det intressant!? Kontakta mig så kan vi prata om hur jag kan hjälpa er!

bottom of page