• Sara Jonasson Ginters

Sexuella trakasserier och sexistiska kommentarer försvårar för företag att få kvinnor att frodas Nu


https://www.di.se/ditv/nyheter/han-fragar-vad-han-ska-behova-gora-for-att-fa-leka-med-mig/


4 visningar

©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com