• Sara Jonasson Ginters

10 tips för en smartare lönesättning!

Arbetar du strukturerat och smart vad gäller lön som ett instrument för att belöna och motivera dina medarbetare?


I Randstads rapport Employer Brand Research från 2018 kom lön och andra förmåner först på plats fem när de tillfrågade angav vad de tycker är viktigast när de väljer arbetsgivare. Samtidigt är det vanligt med en upplevd orättvisa vad gäller ens lön. Ofta handlar det om att man inte tycker att man har tillräckligt hög lön eller att man inte förstår varför man inte får den höjning man förväntar sig i den årliga lönerevisionen. Men i mitt arbete med lönekartläggning och lönesättning ser jag att oftast grundar sig missnöje bland medarbetare i att det brister i transparens och tydlighet i fråga om hur och varför lönesättningen ser ut som den gör.

I den här artikeln på Företagande skriver jag om tio tips för en genomtänkt lönesättning - för att du som medarbetare, chef eller arbetsgivare ska kunna förhålla dig till lön på ett smart sätt.


https://www.foretagande.se/10-tips-for-en-smartare-lonesattning


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla