©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com

Lönekartläggningar

Varför lönekartläggningar?

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare årligen göra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Enligt lagen ska arbetsgivare kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

  • Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen

Men lönekartläggning är också ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken går det att skapa en systematik och struktur för arbetet med rekrytering, kompetensutveckling samt lön- och medarbetarsamtal. Det finns fler fördelar med att göra en lönekartläggning. För att rekrytera och behålla kompetent personal är det viktigt att medarbetare vet att lönesättningen är transparant och sakligt motiverad. Att kunna visa upp en lönekartläggning blir ett bevis på att ni arbetar aktivt för jämställda löner. Lönekartläggningens olika steg kan också fungera som ett värdefullt underlag till arbetsgivarens processer med lönerevision, lönestruktur, kompetenskartläggning och nyrekrytering.

Ditt stöd genom hela eller delar av processen

Jag erbjuder stöd i arbetet med att genomföra lönekartläggningar. En viktig del i mitt arbete är också att utbilda er så att ni kan utföra lönekartläggningar på egen hand. Vi arbetar enligt en väl etablerad och systematisk process där jag vägleder och stöttar er genom arbetet. 

Analys Lönelots

Jag arbetar med Analys Lönelots, ett kostnadsfritt verktyg som Lönelotsarna tillhandahåller. Verktyget möter lagkraven i Diskrimineringslagen och är ett flexibelt och lättarbetat verktyg som kan anpassas till just er verksamhet. Under och efter avslutat projekt äger ni som kund all information och kan således arbeta vidare med uppdateringar och era årliga kartläggningar. All information ägs och hanteras av er.

Lönelotsarna

Jag är en av konsulterna i nätverket Lönelotsarna. Vi har samlad erfarenhet från mitten av 90-talet och har utarbetat de verktyg och metodik som används i arbetet med lönekartläggningar idag. Med vår långa och djupa erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda dig ett stöd som ger dig trygghet och flexibilitet i arbetet med lönekartläggningar.

Läs mer om oss här

Tid och pris

Hur lång tid som krävs för lönekartläggningen beror på ett antal faktorer - hur många befattningar ni har i verksamheten och vilka delar ni behöver stöd med. Jag sätter pris utifrån varje kunds specifika förutsättningar och behov.

Har du frågor om lönekartläggning generellt eller har funderingar hur ni bäst kan genomföra arbetet, är du välkommen att kontakta mig!