pexels-photo-462383.jpeg

VARFÖR LÖNEKARTLÄGGNINGAR?

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare årligen göra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Enligt lagen ska arbetsgivare kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

  • Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen

Men lönekartläggning är också ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken går det att skapa en systematik och struktur för arbetet med rekrytering, kompetensutveckling samt lön- och medarbetarsamtal.

Skaters stödd på betong

DITT STÖD I ARBETET

Jag erbjuder er stöd antingen genom hela eller valda delar av lönekartläggningen. En viktig del i hur jag arbetar är att överföra kunskap till er så att ni nästa gång känner er bekväma i att genomföra lönekartläggningar på egen hand. Vi arbetar enligt en väl etablerad och systematisk process där jag vägleder och stöttar er genom arbetet. 

Hur lång tid som krävs för lönekartläggningen beror på ett antal faktorer - hur många befattningar ni har i verksamheten och vilka delar ni behöver stöd med. Jag sätter pris utifrån varje kunds specifika förutsättningar och behov.

Jag är certifierad Lönelots och är en av konsulterna i nätverket Lönelotsarna. Läs mer om Lönelotsarna här: www.lonelotsarna.se

Lonelotsarna logga.png

ANALYS LÖNELOTS

Jag arbetar med Analys Lönelots, ett kostnadsfritt verktyg som vi i Lönelotsarna tillhandahåller. Vi har samlad erfarenhet av arbetet med lönekartläggningar från 90-talet och har bidragit till de verktyg och metodik som används i arbetet med lönekartläggningar idag. Med vår långa och djupa erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda dig ett stöd som ger dig trygghet och flexibilitet i arbetet med lönekartläggningar.

Analys Lönelots möter lagkraven i Diskrimineringslagen och är ett flexibelt och lättarbetat verktyg som kan anpassas till just er verksamhet. Under och efter avslutat projekt äger ni som kund all information och kan således arbeta vidare med uppdateringar och era årliga kartläggningar. All information ägs och hanteras av er.

Teknisk support är också kostnadsfri!

Forntida mynt

Jämställda och icke-diskriminerande löner i praktiken

I den här tjänsten erbjuder jag stöd i arbetet med lönekartläggning OCH levererar en utbildning till chefer, HR, fackliga representanter i hur en jämställd och icke diskriminerande lönesättning 'görs' i praktiken.

 

I lönekartläggningsdelen stöttar jag antingen genom hela processen, från början till slut, eller utifrån de områden ni behöver hjälp med.

I utbildningen ingår:

- Diskrimineringslagen & diskrimineringsgrunderna

- Lönekartläggningar: varför, vad och hur?

- Jämställd och icke-diskriminerade lönesättning i praktiken vid nyrekrytering, interna förflyttningar, föräldraledighet mm.

- Brainstorming kring utveckling av er verksamhets lönesättning och policies

Forntida mynt

Utbildning jämställda och icke-diskriminerande löner

Har ni gjort en lönekartläggning? BRA! Då är det kanske dags att utbilda era chefer i hur jämställda och icke-diskriminerande löner görs i praktiken?

 

I den här utbildningen går vi igenom

- Diskrimineringslagen & diskrimineringsgrunderna

- Lönekartläggningar: varför, vad och hur?

- Jämställd och icke-diskriminerade lönesättning i praktiken vid nyrekrytering, interna förflyttningar, föräldraledighet mm.

- Brainstorming kring utveckling av er verksamhets lönesättning och policies

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

Tack för ditt meddelande!